De kinderen staan centraal binnen de School4Helden. En de ouders zijn de trekkers. Alle anderen worden uitgenodigd om mee te doen.

School4Helden werkt met een team aan vrijwilligers, voornamelijk de ouders. De prijzen kunnen daarom laag zijn. Ouders en kinderen (?) kunnen lid worden van School4Helden. Hoe meer zij meedoen des te lager de prijzen van de workshops voor de kinderen.

Het concept
Activiteiten

Ons aanbod kan in de school en buiten de school zijn. Reeksen van workshops en lessen of eenmalige experimenten en kennismakingen. Meestal gaan we uit van zo’n 8 tot 12 kinderen per groep. Vaak binnen een leeftijdsgroep. Daar waar mogelijk, bieden we een eindpresentatie aan of een wedstrijd met andere kinderen.

 

SCHOOL4HELDEN  is  gemeenschap  van    ouders,    scholen, organisaties   gericht  op    de    omgeving,     Zeeheldenkwartier.

Waarom doen we dit

Kinderen leren overal. “It takes a city to raise a child”. Lerengebeurt ook buiten de schooluren en is niet meer enkel het domein van de school, maar kan als een breder netwerk worden bezien waarin ouders, organisaties, buurtbewoners tezamen met het onderwijzend personeel iedere dag actief bouwen aan de toekomst van de kinderen.

We geven actief vorm aan ouderparticipatie. Ouders weten en kunnen veel. 

1/5