Waarom doen we dit?

Kinderen leren overal. “It takes a city to raise a child”. Lerengebeurt ook buiten de schooluren en is niet meer enkel het domein van de school, maar kan als een breder netwerk worden bezien waarin ouders, organisaties, buurtbewoners tezamen met het onderwijzend personeel iedere dag actief bouwen aan de toekomst van de kinderen.

We geven actief vorm aan ouderparticipatie. Ouders weten en kunnen veel. Denk bijvoorbeeld aan: Engels native speakers (les), ICT programma’s maken, kennis over natuur en techniek, dans, muziek, theater, schrijven etc. Er zijn ouders die schaakles willen geven of kinderen kunnen leren hoe je een fiets kunt maken etc.

Met School4Helden benutten we de aanwezige kennis en kunde met name van de ouders veel meer dan gebruikelijk in onderwijsland.

De wijk, het Zeeheldenkwartier, is bij uitstek geschikt voor School4Helden. Het is een diverse wijk waar veel gebeurt.

Het concept

De kinderen

We richten ons met name op kinderen tussen 6 jaar en 12 jaar.

 

De ouders

Zonder ouders geen School4Helden. Zij kunnen meehelpen met het organiseren, logistiek, het geven van lessen maar ook met de administratie en de marketing.

 

De basisscholen

Focus ligt op de twee basisscholen in de wijk namelijk De Spiegelschool en de Max Velthuis school. In totaal ruim 500 kinderen.

 

De samenwerkingspartners

Enkele voorbeelden: Zeeheldentheater, De schaakvereniging DD, de boekwinkel

 

 

Hoe organiseren we School4Helden?

 

Experiment

School4Helden is geen blauwdruk. Creatieve ideeen kunnen uitgeprobeerd worden.

 

Duidelijkheid

Voor elke activiteit geven we aan wat het doel is, de aanpak, de stappen en eventueel de resultaten. Dat doen we op de website.

 

Veiligheid

De veiligheid van de deelnemende kinderen en ouders staat voorop. Voor alle meewerkende ouders sluiten we een vrijwilligerscontract af en vragen we een VOG verklaring aan. Ouders en kinderen zijn verzekerd via de regeling van PEP Den Haag en de gemeente Den Haag.

Bij alle activiteiten via School4Helden binnen en buiten de school zijn altijd twee begeleiders betrokken. Twee ouders (buiten) of minimaal 1 ouder en 1 leerkracht (in school).

 

Kwaliteit/ talentmanagement

We vragen aan de deelnemende ouders om aan te geven:

 • Wat ze goed kunnen en kennen

 • Welke zaken ze graag willen aanbieden aan kinderen

 • Hoeveel tijd ze kunnen besteden

 

Vrijwilligersbeleid

We werken met een professioneel vrijwilligersbeleid, dat wil zeggen:

 • Talentmanagement

 • Contracten

 • Verzekeringen

 • Coaching, begeleiding en waardering

Wij worden hierin ondersteund door PEP Den Haag http://www.pepdenhaag.nl/home

 

Financien

School4Helden werkt met weinig kosten. Maar zonder geld lukt het niet. We werven gelden met:

 • Lidmaatschap (geringe bijdrage)

 • Subsidie (educatie/ onderwijs)

 • Wijkgelden

 • Projectsubsidies

 • Sponsoren

   

   

Wie doet mee?

De kinderen staan centraal binnen de School4Helden. En de ouders zijn de trekkers. Alle anderen worden uitgenodigd om mee te doen.

School4Helden werkt met een team aan vrijwilligers, voornamelijk de ouders. De prijzen kunnen daarom laag zijn. Ouders en kinderen (?) kunnen lid worden van School4Helden. Hoe meer zij meedoen des te lager de prijzen van de workshops voor de kinderen.

 

We bieden een mix van activiteiten aan, namelijk:

 • Huiswerkbegeleiding, op school en buiten school

 • Verdieping van leerstof, bijvoorbeeld Engels practicum met ouders die native speakers zijn.

 • Kennismakingslessen bijvoorbeeld met programmeertools en gaming

 • Reeksen workshops, bijvoorbeeld schaakles samen met de schaakvereniging DD.

 • Projecten samen met partners in de wijk, bijvoorbeeld boekrecensies schrijven samen met de kinderboekwinkel

 • Ontmoetingen tussen ouders

 

Wij gaan werken vanaf verschillende locaties:

 • De school (tijdens en naschooltijd)

 • De plekken van de partners (zoals een buurthuis, een cafe, een kerk, een theater of een boekwinkel).

 • Of de straten en pleinen en parken