Informatie

 

·       Waarom

·       Voor wie

·       Door wie

·       Hoe

·       Waar

·       Wanneer

·       Meer informatie

 

Voorwaarden

 

·         De lessen en workshops worden gegeven voor de kinderen van de wijk. We presenteren de lessen in blokken van 10. Soms kan een workshop bestaan uit meer blokken. In uitzonderlijke gevallen bieden we workshops in blokken van minder dan 10 aan.

·         Een les of een workshop duurt 1 uur tot 1,5 uur. Specifieke, meer projectmatige activiteiten kunnen langer duren.

·         We houden rekening met de schoolvakanties. Tijdens deze vakanties zullen er geen lessen zijn.

·         Lesmaterialen worden verzorgd door team van SCHOOL4HELDEN (uitzondering bij de fotografie workshop kunnen kinderen hun eigen mobiele telefoon meenemen).

·         De ouders spelen een belangrijke rol, als begeleider en/of als lesgever.

·         De veiligheid van kinderen staat voorop. Daarom hebben alle deelnemende ouders e.a. een contract getekend en een VOG (Verklaring van Gedrag).

·         Verder zullen er per les altijd twee volwassenen aanwezig zijn.

·         Lesgevers zijn gekwalificeerd. En we meten na elke reeks de waardering door de kinderen, de ouders en anderen.

·         Ouders betalen een geringe financiële bijdrage per reeks lessen. Restitutie van dit lesgeld is na betaling niet meer mogelijk.

·         Andere mogelijkheid is dat de scholen een hele reeks workshops aanschaffen. Dan is er geen ouderbijdrage.

·         Alle deelnemende ouders worden lid van SCHOOL4HELDEN, zie http://yodean.wixsite.com/s4helden